DNA-test

Vi laver sammen med jer en DNA TEST, så I får det fulde udbytte af jeres kernekompetencer.
Inden vi overhovedet går i gang med en grundig og udviklende proces, sikrer vi, at opgaven gribes korrekt an. Dette kræver blandt andet, at vi har den nødvendige baggrundsviden. Ud fra denne viden skaber vi et stabilt fundament, som sørger for, at hele virksomheden hænger sammen fremadrettet - dette bliver jeres DNA-profil.

Når vi udarbejder en DNA Profil har vi alle aspekter i spil. Vi vil gerne kende alle jeres udfordringer, drømme og visioner. Vi tager udgangspunkt i virksomheden og har fokus på målgruppe, projektledelse, økonomi og effektmåling nu og fremadrettet. I denne proces vil vi også dykke ned i firmaets nuværende markedsføringsplan, marketing, reklame, tekster, leverandører, medievalg og projektledelse - hvor vi ser muligheder og mulige forhindringer for jer og jeres mål.

Hvad indeholder en DNA-test:
  • Introduktion: Præsentation, introduktion, forventningsafstemning
  • Udkast: Vi kommer med et oplæg og en pris ud fra introduktionsmødet
  • Proces: Konceptanvendelse, cases, metoder, udvikling og anvendelse
  • Konference: Ledelse/medarbejdere inddrages i jeres optimering
  • Analyse: Udarbejdet ud fra konference/workshop
  • DNA-profil: Strategi og plan for profilens iværksættelse


logo_grey_1png

energy@supersimpelt.dk · Kristianslundsvej 1 · 5400 Bogense · www.supersimpelt.dk


stolper_1jpg